ẩn ổ đĩa cứng hoặc phân vùng

Làm thế nào để ẩn ổ đĩa cứng hoặc phân vùng tốt nhất

Ẩn ổ đĩa cứng hoặc phân vùng trong Windows là một cách hiệu quả để ngăn chặn truy cập vào nội dung của ổ đĩa.

Ẩn ổ đĩa cứng hoặc phân vùng trong Windows như thế nào?Phương pháp này là không đơn giản nhưng người dùng có đủ thời gian để tìm hiểu thì cũng sẽ tìm thấy một cách để truy cập các nội dung của ổ đĩa.

Tại sao bạn muốn ẩn ổ đĩa cứng hoặc phân vùng? Có thể bạn có tài liệu riêng tư nào đó và ban không muốn mạo hiểm với trẻ em chỉnh sửa hoặc xóa chúng, hoặc bạn có một số nội dung mà bạn muốn ẩn.

–>Xem thêm: Đặc điểm tối ưu của ổ cứng SSD.

Có một số tùy chọn trong Windows để ẩn ổ đĩa cứng hoặc phân vùng trong hệ điều hành. Hãy bắt đầu:

1. Sử dụng Command Prompt để để ẩn ổ đĩa cứng hoặc phân vùng

Đây là một trong những lựa chọn dễ dàng nhất để ẩn ổ đĩa cứng hoặc phân vùng trong Widows. Mở dấu nhắc lệnh để bắt đầu quá trình. Cách đơn giản nhất là nhấn phím Windows-R, gõ cmd và nhấn Enter.

Bây giờ nhập DiskPart vào cửa sổ lệnh và nhấn Enter. Điều này có thể hiển thị một User Account Control, hãy chắc chắn để cho phép nó bằng cách chọn Yes. Diskpart là được xây dựng trong chương trình phân vùng ổ đĩa trong Windows.

Đó là một ý tưởng tốt để hiển thị danh sách của tất cả các phân vùng trên ổ đĩa. Để làm điều đó vào list volume ở dấu nhắc và nhấn Enter.

ẩn ổ đĩa cứng hoặc phân vùng

Xác định vị trí các ổ cứng mà bạn muốn ẩn và chọn nó trong dấu nhắc lệnh. Điều này có thể được thực hiện với lệnh select volume.

Bây giờ bạn có thể sử dụng  lệnh remove ẩn ổ đĩa cứng hoặc phân vùng trong hệ điều hành.

ẩn ổ đĩa cứng hoặc phân vùng

Để hiện một ổ đĩa sử dụng lệnh remove letter, trong trường hợp là lệnh remove letter e. Các ổ đĩa trở nên dễ tiếp cận ngay lập tức một lần nữa trong Windows.

2. Sử dụng Windows Registry để ẩn ổ đĩa cứng hoặc phân vùng

Phương pháp thứ hai để ẩn ổ đĩa cứng hoặc phân vùng trong Windows bằng cách điều khiển Windows Registry. Mở Windows Registry với Windows-R, regedit và Enter.

Bây giờ tìm đến key HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Policies \ Explorer và thao một giá trị DWORD mới(32bits) bằng cách kích chuột phải vào cửa sổ bên phải.

Đặt tên cho NoDrives tham số mới và nhấp đúp vào nó sau đó. Chuyển sang thập phân và nhập các giá trị sau đây để ẩn các ổ đĩa được chỉ định:

A:1

B:2

C:4

D:8

E:16

F:32

G:64

H:128

I:256

J:512

K:1024

L:2048

M:4096

N:8192

O:16384

P:32768

Q:65536

R:131.072

S:262.144

T:524.288

U:1048576

V:2097152

W:4194304

X:8388608

Z:33554432

ALL:67108863

Nhưng nếu bạn muốn ẩn nhiều ổ đĩa trong Widows? Rất đơn giản, chỉ cần thêm các giá trị của các chữ cái ổ đĩa mà bạn muốn ẩn. Nếu bạn muốn ẩn các ký tự ổ đĩa A, B, D và H bạn sẽ nhập 139(1+2+8+128) là giá trị thập phân.

ẩn ổ đĩa cứng hoặc phân vùng

Nó có thể ghi nhận rằng đều này sẽ để ẩn ổ đĩa cứng hoặc phân vùng cho người dùng hiện tại, không phải là tất cả người dùng của hệ điều hành. Những thay đổi trở nên hữu hình sau khi khởi động lại máy tính hoặc nhập tắt và bật lại.

3. ẩn ổ đĩa cứng hoặc phân vùng: Group Policy

Group Plicy là không có sẵn trong tất cẩ các phiên bản của hệ điều hành Windows. Điều này được thực hiện bằng cách nhấn phím Windows-R, gõ gpedit.msc và nhấn Enter. Điều này sẽ chỉ loại bỏ các biểu tượng ổ đĩa, nhưng không truy cập vào ổ đĩa.

Điều hướng đến các mẫu sau trong Local Group Policy Editor:

User Configuration->Administrative Templates->Windows Component->Windows Explorer.

Xác định vị trí mẫu ẩn các ổ đĩa được quy định trong My Computer và nhấp đúp vào nó.

Chuyển từ Not Configured Enabled và chọn một trong các kết hợp sau từ trình đơn thả xuống đó trở thành hoạt động sau:

ẩn ổ đĩa cứng hoặc phân vùng

Không có tùy chọn để ẩn một ổ đĩa cụ thể với một ký tự ổ đĩa. Lựa chọn duy nhất trong trường hợp này là để hạn chế tất cả các ổ đĩa.

Khởi động lại máy tính, hoặc log off và để xem những thay đổi bạn đã thực hiện.  Các sửa đổi có thể được chuyển bằng cách vô hiệu hóa các thiết lập trong Group Policy editor.

4. Phần mềm để để ẩn ổ đĩa cứng hoặc phân vùng trong Windows

Một số chương trình có sẵn để để ẩn ổ đĩa cứng hoặc phân vùng trong Windows. Một trong những ứng dụng thuận tiện nhất là phần mềm di động DriveMan.

ẩn ổ đĩa cứng hoặc phân vùng

Đơn giản chỉ cần kích chuột phải vào ổ đĩa mà bạn muốn ẩn sau khi bắt đầu DriveMan và chọn Hide Selected Drive từ menu nội dung.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *